Hozzáférés új piacokhoz közös marketinggel és a térségi partnerek továbbajánlásával

 

Háttér
Várhatóan a globalizáció és az azzal együtt járó nemzetközi munkamegosztás a következő évtizedeket is jellemzi. Az egyes régiók gazdasági sikere tehát növekvő mértékben függ attól, hogy a térség vállalatai eredményesen működnek-e a régión kívül. A regionális vállalati hálózatok egyik alapvető feladata a térségi erők összefogása az új bel- és külföldi piacokon való közös megjelenés céljából.

Térségi eszközök
 • Közös márka kifejlesztése a térség vállalatai számára.
 • Ezen márkák aktív régiókon átnyúló promóciója a résztvevő vállalatok közreműködésével.
 • Térségi minőségbiztosítási rendszerek kidolgozása.
 • A térségi vállalatok folyamatos, tartós és kölcsönös továbbajánlása a régión kívüli szereplők számára.
 • Az egyes vállalatok fennálló üzleti kapcsolatainak hasznosítása további térségi vállalatok piacszerzése céljából.
 • A térségi vállalatok és a térség kínálatának közös marketingje, közös piaci fellépés.
 • Vállalatok egy csoportjának közös promóciója (nem támogatható a Regionet aktív keretében.
Gyakorlati példa
Közös vásári megjelenés a „Ház és kert” vásáron
A Bucklige Welt Gazdasági Platform a bécsújhelyi „Ház és kert” elnevezésű vásár adta lehetőséget használta ki a térség gazdaságának közös, régión kívüli megjelenítése érdekében.
A vásár látogatói először figyelhették meg, hogy a kisiparosok milyen alacsony energia felhasználású, környezetbarát építőanyagokból álló házakat tudnak építeni.
Az élő építkezési terület számos kapcsolódó program színhelyéül szolgált: szakértői tanácsok az otthon biztonságát, illetve a környezetbarát építőanyagokat illetően, tanácsadás az alsó-ausztriai építkezési támogatásokra vonatkozólag, valamint a Bucklige Weltből származó édességek kóstolása.

Határon átnyúló lehetőségek A kisvállalatok is egyre inkább rászorulnak, hogy a térségi felvevőpiacon túl termékeiket Európaszerte értékesítsék. Az osztrák és magyar vállalatok, illetve kistérségek szoros együttműködése lehetőséget teremt harmadik piacokon történő együttes megjelenésre.
 
Határon árnyúló eszközök
 •  Régión túlnyúló értékesítési céllal rendelkező vállalatok felmérése
 • Közös értékesítési tevékenységek elősegítése harmadik piacokon pl. nemzetközi szakvásárokon (a vásárokon való részvétel díja nem támogatható).
 • A piacra lépés kölcsönös elősegítése a szomszédos országban a vállalatok közreműködésével (különösen egyedülálló kínálat esetében).
 • Közös kiállítások és termékbemutatók szervezése a régióban.

 

*
Deutsch Magyar